Sârme în bare

1. GENERALITĂŢI

1.1 Obiect şi domeniu de aplicare

Prezentul standard de firmă se referă la sârma cu secţiune circulară trefilată din oţel carbon cu conţinutul de carbon până la 0,25 %, utilizată în scopuri generale.

1.2 Notare

Notarea se face indicând denumirea produsului, starea de ecruisare, simbolul aspectului suprafeţei, diametrul în mm şi numărul prezentului standard de firmă:

Ex.: Sârmă moale zincată ZNL(SMZ) 2,5 mm, S.F. 1352023

 Sârmă tare mată 2.8 mm (STM) S.F.135-2023

 Sârmă debitată în bare 3.6×630 mm SF 135-2023

1.3 Clasificare

După starea de ecruisare şi aspectul suprafeţei, sârma se clasifică în:

a) Sârmă tare (netratată termic)

– fără strat de acoperire:

– mată (M);

– lucioasă (L)

– cu strat de acoperire:

– zincată trefilată (ZNT);

     – zincată final cu aspect lucios(ZNL).

b) Sârmă moale/tare (tratată termic) cu strat de acoperire: zincată final cu aspect lucios (ZNL).

2. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE

2.1.1 Dimensiuni, abateri limită, secţiuni şi mase – conform tabelului 1

Diametrul nominal, mmAbateri limităAria secţiuniiMasa liniară
mmmm2kg/1000m
Pentru sârmele la care ultima operaţie este trefilareaPentru sârmele la care ultima operaţie este acoperirea  
0,60± 0,03± 0,050,2832,222
0,700,3963,106
0,800,5033,949
0,900,6364,994
1,00± 0,04± 0,0650,7856,165
1,120,9857,734
1,181,0948,585
1,251,2279,634
1,401,53912,084
1,50± 0,06± 0,091,76715,672
1,602,01115,783
1,802,54519,876
2,003,14224,668
2,25± 0,08± 0,123,94130,935
2,504,90938,533
2,655,51543,257
2,806,15748,536
3,007,06955,488
3,59,89877,669
4,0± 0,10± 0,1612,56698,646
4,515,904124,849
5,019,632154,135
6,028,274221,953
tabel 1

Observaţii: La înţelegere între producător şi beneficiar se pot fabrica şi alte dimensiuni de sârme.

  1. Masa liniară este calculată luând ca bază diametrul nominal al sârmei şi densitatea de 7,85 kg/dm3.
  2. Ovalizarea exprimată prin diferenţa maximă dintre 2 diametre perpendiculare ale aceleiaşi secţiuni nu trebuie să depăşească valoarea abaterii limită la diametrul respectiv.

2.1.2 Dimensiuni, abateri limită și caracteristici mecanice, sârmă debitată în bare – conform tabelului 2

Tip sârmăDimensiuni, mmToleranţe dimensionale mmLungime mmToleranta la lungime mmRm (N/mm2)Strat zinc, g/m2
  Sârmă moale zincată3,1 ÷ 3,49 3,50 ÷ 3,70 4,7 ÷ 5,0±0.12 ±0.16 ±0.16100÷3000±0.1max.550Min.40
  Sârmă moale zincată trasă (reducere de   secțiune max.5%)3,1 ÷ 3,49 3,50 ÷ 3,7 4,7 ÷ 5,0±0.08 ±0.10 ±0.10100÷3000±0.1Min.20
  Sârmă tare zincată3,1 ÷ 3,49 3,50 ÷ 3,70 4,7 ÷ 5,0±0.12 ±0.16 ±0.16100÷3000±0.1min.550Min.40
  Sârmă tare zincată trasă (reducere de   secțiune max.5%)3,1 ÷ 3,49 3,50 ÷ 3,7 4,7 ÷ 5,0±0.08 ±0.10 ±0.10100÷3000±0.1Min.20
  Sârmă tare mată3,1 ÷ 3,49 3,50 ÷ 3,70 4,7 ÷ 5,0±0.08 ±0.10 ±0.10100÷3000±0.1max.1080
  Sârmă tare lucioasă*1,3±0.04100÷3000±0.1max.1180
tabel 2

2.2 Caracteristici mecanice şi tehnologice sârmă trasă mată/zincată

2.2.1 Caracteristici mecanice

Diametrul sârmei,mmRezistenţa la rupere la tracţiune, Rm, N/mm2, max.
Sârmă tareSârmă moale
0,60…1,171270550
1,18…2,991180
3,00…3,991080
4,00…4,49980
4,50…5,99880
6,00780
tabel 3

Observaţie: Calculul rezistenţei la rupere se face la diametrul nominal al sârmei.

2.2.2 Caracteristici tehnologice

Sârma tare cu diametru de f 0,6…6 mm trebuie să reziste la numărul de îndoiri alternante indicate în tabelul 4:

Diametrul sârmei, mmRaza dornului cilindric, mmNumărul de îndoiri alternante, min.
Pentru sârmele la care ultima operaţie este trefilareaPentru sârmele la care ultima operaţie este acoperirea 
Peste 0,6¸ 0,71,75 ±  0,0542
Peste 0,7 ¸ 1,02,5   ±  0,1042
Peste 1,0¸ 2,0  5    ±  0,1044
Peste 2,0¸ 3,07,5   ± 0,1044
Peste 3,0 ¸ 4,0   10    ± 0,1044
Peste 4,0 ¸ 6,0   15    ± 0,1044
tabel 4

2.3 Material

Marca de oţel utilizată este la alegerea producătorului.

2.4 Aspect

2.4.1 Suprafaţa sârmei trebuie să fie netedă, fără asperităţi, crăpături sau pete de rugină, vizibile cu ochiul liber.Sunt admise zgârieturi a căror adâncime nu trebuie să depăşească  valoarea abaterii limită inferioare admise la diametrul respectiv.

2.4.2 Sârmele zincate se acoperă cu un strat uniform şi continuu de zinc bine aderent la suprafaţa sârmei. Se admit îngroşări locale ale stratului de acoperire depus termic până la de două ori toleranţa prescrisă la diametrul respectiv.

2.4.3 Barele trebuie să fie drepte, fără îndoituri sau deformații ale axei.

2.5 Condiţii pentru stratul de acoperire

2.5.1 Sârmele zincate trebuie să satisfacă condiţia de aderenţă a stratului de zinc fără să prezinte exfolieri vizibile cu ochiul liber.

2.5.2 Masa minimă a stratului de zinc depus pe sârmă, exprimată în grame pe metru pătrat, trebuie să corespundă tabelului 5.

Diametrul sârmei, mmMasa stratului de zinc, g/m2, min.
Sârmă moale zincată finalSârmă zincată trefilată, tare zincată finalSârmă moale/tare zincată luciosSârmă moale/tare zincată lucios + tragere ușoară (max.5%)
0,9035204015
1,004025
1,124025
1,184025
1,254025
1,404025
1,505535
1,605535
1,806040
2,0065
2,2570
2,5070
2,657020
2,8080
3,0090
3,50100
4,00110
4,50110
5,00120
6,00
tabel 5

3. REGULI ŞI METODE PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII

3.1 Verificarea calităţii se face pe loturi de sârmă.

3.2 Verificări, proporţia verificărilor, metode de verificare şi interpretarea rezultatelor, conform tabelului 6.

VerificareaProporţia verificărilorMetode de verificareInterpretarea rezultatelor
Verificarea aspectuluiToate elementele lotuluiCu ochiul liberColacii necorespunzători se resping.
Verificarea dimensiunilorPe 3% din numărul colacilor din lot, dar nu pe mai puţin de trei colaci, luaţi la întâmplare din lot.Cu micrometrul în oricare loc al colacului, pe două diametre perpendiculare în aceeaşi secţiune aleasă; în zona locului de măsurare, sârma trebuie să fie dreaptă.Dacă un singur rezultat este necorespunzător, verificarea se repetă pe un număr dublu de epruvete sau probe, luaţi din alţi colaci.
Dacă şi în acest caz, o singură epruvetă sau probă nu dă rezultate corespunzătoare, lotul se respinge.
Verificarea aderenţei stratului de zincPe 3% din numărul colacilor din lot, dar nu pe mai puţin de trei colaci, luaţi la întâmplare din lot.La oricare din capetele colacului, după îndepărtarea porţiunilor cu deteriorări, înfăşurând 20 spire alăturate pe un dorn cu diametrul egal cu de 10 ori diametrul sârmei respective.Dacă un singur rezultat este necorespunzător, verificarea se repetă pe un număr dublu de epruvete sau probe, luaţi din alţi colaci.
Dacă şi în acest caz, o singură epruvetă sau probă nu dă rezultate corespunzătoare, lotul se respinge.
Verificarea grosimii stratului de zinc.Pe 3% din numărul colacilor din lot, dar nu pe mai puţin de trei colaci, luaţi la întâmplare din lot.Conform SR EN 10244-2/2002 pe epruvete luate de la oricare din capetele colacului după îndepărtarea porţiunii cu deteriorări.Dacă un singur rezultat este necorespunzător, verificarea sau încercarea se repetă pe un număr dublu de epruvete  luate din alţi colaci.
Verificarea helixuluiO spiră prelevată din bobină/colac, suspendată într-un cârlig, poate avea o decalare axială între capetele spirei de max.100 mm.Dacă şi în acest caz, o singură epruvetă nu dă rezultate corespunzătoare, lotul se respinge.
Încercarea la tracţiune cu determinarea :Conform SR EN 10002/1-2002 pe epruvetele luate de la ambele capete ale colacului după îndepărtarea porţiunii cu deteriorări. 
-rezistenţei la rupere 
-alungirii la rupere (la cerere) 
Încercarea la îndoire alternantăConform SR ISO 7801-93, pe epruvetele luate de la ambele capete ale colacului, după îndepărtarea porţiunii cu deteriorări. 
Verificarea lungimii barelorPe 3% din lot.Conform tabel 2 din prezentul SF. 
tabel 6

OBSERVAŢIE – Capetele îndoite ale colacilor nu se iau ca probă pentru nici o verificare sau încercare.

4.LIVRARE, AMBALARE, TRANSPORT, MARCARE ŞI DOCUMENTE

4.1 Livrare

Sârma se livrează în colaci bine depănaţi, formaţi dintr-un singur fir, fără înnodări.

Dimensiunile şi masele colacilor de sârmă trebuie să corespundă tabelului 8.      

Diametrul sârmei mmDiametrul interior al colacului, mmDiametrul exterior al colacului, mmMasa colacului, kgObservaţie
1,0¸1,7Min.310Max.620Max.600Colaci rozetaţi – pentru sârmă moale zincată termic.
1,71¸4,0Min. 400Max.830Max.1000
0,6¸2,5355Max.800450-500Colaci tip Z2, pe virola de carton.
0,6¸6,5500Max.1000900-1000Colaci tip Z3, pe virolă de carton.
tabel 7

OBSERVAŢIE – Masa colacului se stabileşte prin contract.

Livrarea sârmelor debitate în bare de până la 2000 mm lungime, se face pe paleți Eur (1200×800/1200×1000 mm) sau conform solicitărilor clientilor.

4.2 Ambalare

Fiecare colac de fabricaţie trebuie legat în cel puţin trei locuri cu bandă metalică. Capetele colacilor trebuie îndoite la interior în aşa fel încât să fie uşor de găsit.

Colacii rozetaţi sunt legaţi pe patru locuri cu bandă metalică.

Colacii de sârmă bobinaţi pe virole de carton tip Z2/Z3 sunt legaţi pe 6 locuri cu bandă metalică, cu 4 inele metalice pentru manevrare.

Doi colaci de sârmă bobinaţi pe virole de carton tip Z2 se aşează pe palet de lemn 800×800 mm.

Un colac de sârmă bobinat pe virole de carton tip Z3 se aşează pe palet de lemn tip Eur 800×800 mm.

Colacii de sârmă se livrează neambalaţi şi neunşi.

Prin acord între producător şi client, colacii pot fi ambalaţi. Felul ambalajului se stabileşte prin contract.

Barele/vergelele de sârmă se livrează neambalate / ambalate în folie stretch film. Fiecare mănunchi/balot de sârmă trebuie legat în cel puţin 2-3 locuri cu sârmă moale zincată. Felul ambalajului se stabileşte prin contract.

4.3 Transport

Transportul sârmelor lucioase se face cu mijloace de transport închise.

4.4 Marcare

Fiecare colac de sârmă trebuie să poarte o etichetă rezistentă, bine legată, cu următoarele specificaţii:

  • marca de fabrică a întreprinderii producătoare;
  • notarea sârmei (conform prezentului standard).

4.5 Documente

Fiecare lot de livrare trebuie însoţit de documentul de certificare a calităţii, întocmit conform dispoziţiilor legale în vigoare.