Managementul calitatii

INDUSTRIAL STEEL WIRES CÂMPIA TURZII S.R.L. a stabilit un sistem de management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO  9001:2015.    

OBIECTIVELE GENERALE sunt:

  1. fabricarea produselor care să satisfacă cerinţele actuale şi de perspectivă ale clienţilor
  2. urmărirea şi realizarea îmbunătăţirii continue a calităţii proceselor şi produselor.

Managementul de la cel mai înalt nivel din ISWCT se angajează să menţină şi să îmbunătăţească sistemul calităţii şi principalele obiective ale organizaţiei prin:

  1. satisfacerea în mod constant a cerinţelor clienţilor şi a celorlalte părţi interesate
  2. asigurarea infrastructurii şi a unui mediu de lucru adecvat pentru desfăşurarea corespunzătoare a tuturor proceselor
  3. asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite
  4. conformarea cu legislaţia în vigoare aplicabilă activităţii desfăşurate
  5. îmbunătăţirea continuă a performanţelor şi eficacităţii sistemului de management al calităţii